หลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

Download Click https://bit.ly/2TbI6gW

Register Click https://goo.gl/GKh86Hหลักสูตรการอบรมทบทวน (PUBLIC)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

Download Click https://bit.ly/36H10A7

Register Click https://goo.gl/JUMwFBหลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

Download Click : https://bit.ly/39TuHjz

Register Click : https://goo.gl/6K8v9V085-908-2254
085-286-1119
LINE ID:
jirayucrane