TRITON MECHANIC & TOTAL MECHANIC

ENGINEERING TEAM

TECHNICAL TEAM

SUPPORT TEAM

บริการ

Description :
คุ้มหรือไม่? ถ้าเครนเสียต้องหยุดการผลิต เสียเวลาและค่าใช้จ่ายผลิตไม่ทัน จะดีหรือ? ใช้เครนไม่ซ่อมบำรุงจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ เสียชีวิต งานเสียหาย     เครนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตของหลายอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่า...
Description :
รับซ่อมรอกและเครนทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างประสบการณ์สูง เน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์นิรภัยสมบูรณ์แบบ เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน การสื่อสารและตอบสนองต่อความต้องการรวดเร็ว มีอะไหล่พร้อมให้บริการและจัดหาให้ได้ทุกยี่ห้อ มีระบบรับประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภา...
Description :
รับซ่อมรอกและเครนทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างประสบการณ์สูง เน้นความปลอดภัยและอุปกรณ์นิรภัยสมบูรณ์แบบ เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน การสื่อสารและตอบสนองต่อความต้องการรวดเร็ว มีอะไหล่พร้อมให้บริการและจัดหาให้ได้ทุกยี่ห้อ มีระบบรับประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภา...
Description :
มั่นใจได้ทุกครั้งที่ทดสอบน้ำหนักเครนกับเรา  เพราะเราจะตรวจสภาพรอกและปั้นจั่นก่อนให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสมบูรณ์ และจะประเมินน้ำหนักก่อนนำมาใช้ทดสอบเพื่อความปลอดภัย และรับรองโดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบอาการผิดปกติจะดำเนินการหาสาเหตุเพื่อซ่...
Description :
คุณรู้หรือไม่? กฎหมายกำหนดว่า ปั้นจั่นทุกชนิดที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรมและใบอนุญาตเป็น    ผู้บังคับปั้นจั่นก่อนจึงจะสามารถบังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทร...
085-908-2254
085-286-1119
LINE ID:
jirayucrane