TRITON MECHANIC & TOTAL MECHANIC

ENGINEERING TEAM

TECHNICAL TEAM

SUPPORT TEAM

เครนโรงงานรางเดี่ยวและแขน

รอกและเครนสามารถใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะและน้ำหนักของวัตถุและพื้นที่การยก หากเป็นชิ้นงานเล็กมีน้ำหนักเบาอาจใช้เครนชนิดรอกโซ่มือสาวหรือรอกโซ่ไฟฟ้า แต่ถ้าลักษณะงานที่มีน้ำหนักมากขึ้นและต้องการความแข็งแรงและปลอดภัยก็ควรเลือกใช้เครนชนิดรอกสลิงไฟฟ้า การออกแบบจะต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีแก่ลูกค้าเกี่ยวกับรอกและเครนทั่วประเทศ

085-908-2254
085-286-1119
LINE ID:
jirayucrane