TRITON MECHANIC & TOTAL MECHANIC

ENGINEERING TEAM

TECHNICAL TEAM

SUPPORT TEAM

ความเป็นมา

ประวัติบริษัท

แม้ว่าบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด จะเพิ่งเริ่มก่อตั้งใหม่ แต่ประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งมิได้ใหม่เหมือนบริษัทฯ ผู้ก่อตั้งทำงานอยู่ในวงการอุตสาหกรรมรอกและเครนมากว่า 20 ปี ด้วยพื้นฐานรอบด้านครบ 360 องศา ในด้านงานช่าง งานเทคนิค งานขายและการตลาด ทั้งรอกยี่ห้อเอเชียและยุโรป จนเกิดความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นตั้งใจเปิดธุรกิจเพื่อเป็นทางเลือกแก่ลูกค้าตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมืออาชีพ

ปี รายละเอียด
2554 ก่อตั้งบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด โดยจดทะเบียนสำนักงานที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน และช่าง 3 คน
2555 ก่อตั้งบริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด โดยจดทะเบียนสำนักงานที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 4 คน วิศวกรขาย 1 คน วิศวกรบริการ 1 คน และช่าง 10 คน
2556 ขยายบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด จากเดิมให้มีสำนักงานพื้นที่ใหญ่ขึ้น 1 เท่าและมีโรงซ่อมเพื่อปฏิบัติงานและเก็บสินค้ามากขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 คน วิศวกรขาย 1 คน วิศวกรบริการ 1 คน และช่าง 10 คน
2557 ธนาคารอนุมัติแผนขยายธุรกิจให้สร้างโรงงานบนพื้นที่ศรีราชา โดยแผนได้เสนอขยายเพื่อเป็นศูนย์บริการมาตรฐานรอกและเครนตามข้อกำหนด ISO ศูนย์สินค้าอะไหล่รอกและเครน ศูนย์บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับรอกและเครนในรูปแบบ Public
2558 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

จรรยาบรรณ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางกระแสวิกฤติทางเศรษฐกิจของเมืองไทยปี 2554 แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มีเจตนาให้บริการระดับมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้าผู้ใช้รอกและเครน เรามุ่งเน้นการทำงานอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความเป็นทีมเวิร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดทั้งในด้านราคาและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ความเป็นมืออาชีพ – ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรอกและเครน เราต้องแน่ใจเสมอว่าเราใช้ประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่าราคาและเวลาที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพจากตัวเราเองไปสู่สายตาลูกค้า

ความเป็นทีมเวิร์ค – ความสำเร็จประการสำคัญต้องมาจากการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทีมปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีให้มีความก้าวหน้าและผลักดันให้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างทีมงานให้มีรากฐานมั่นคง

เราเล็งเห็นว่าบรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน ซึ่งเป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

085-908-2254
085-286-1119
LINE ID:
jirayucrane